02 CAMPANITAS DE BRONCE Música: Garri Lletra: Popular/Garri/Ismael Carretero. A la una, la mitja lluna. A les dos, sant Roc i el gos. A les tres, botar,tres, botar, dir res. A les quatre, pum-pu-rum-pum que te mate. A les cinc, pa, panís, panera, panerot, cistella, cistellot, pera i albercoc. A sis, faré que no t'he vist. A set, embolar un gat. A les huit, està cosint. A les nou, ja m'he guanyat el sou. A les deu, m'he alçat amb un bon peu. A les onze, campanitas de bronce. A les dotze, sonen dotze campanades que són: la una, les dos, les tres, les quatre A la una, la mitja lluna. A les dos, sant Roc i el gos. A les tres, botar, callar i no dir res. A les quatre, pum-pu-rum-pum que te mate. A les cinc, pa, panís, panera, panerot, cistella, cistellot, pera i albercoc. A les sis, faré que no t'he vist. A les set, embolar un gat. A les huit, ma germana està cosint. A les nou, ja m'he guanyat el sou. A les deu, m'he alçat amb un bon peu. A les onze, campanitas de bronce. A les dotze, sonen dotze campanades que són : la una, les dos, les tres, les quatre ... i les dotze. A la una, una figa i una pruna. A les dos, a menjar arròs caldós. A les tres, amb cadira o catret. A les quatre, pum-pu-rum-pum que te mate. A les cinc, pa, panís, panera, panerot, cistella, cistellot, pera i albercoc. A les sis, un got o dos d'anís. A les set, quatre monges i un pecat. A les huit, borratxera i a dormir. A les nou, la pebrera encara els cou. A les deu, sota el sostre de la Sèu. A les onze, campanitas de bronce. A les dotze, sonen dotze campanades que són: la una, les dos, les tres, les quatre ... i les dotze. A la una, una figa i una pruna. A les dos, a menjar arròs caldós. A les tres, amb cadira o catret. A les quatre, pum-pu-rum-pum que te mate. A les cinc, pa, panís, panera, panerot, cistella, cistellot, pera i albercoc. A les sis, un got o dos d'anís. A les set, quatre monges i un pecat. A les huit, borratxera i a dormir. A les nou, la pebrera encara els cou. A les deu, sota el sostre de la Sèu. A les onze, campanitas de bronce. A les dotze, sonen dotze campanades que són: la una, les dos, les tres, les quatre ... i les dotze. A la una, eixa xona que m'esmussa. A les dos, clamoxil per a la tos. A les tres, mata't jove i mui-te vell. A les quatre, pum-pu-rum-pum que te mate. A les cinc, pà, panís, panera, panerot, cistella, cistellot, pera i albercoc. A les sis, dos prunyons en cada dit. A les set, un glopet de llima amb mel. A les huit, ja no fume, ja no ric. A les nou, el cadàver ja no es mou. A les deu, que m'expliquen eixe preu. A les onze, campanitas de bronce. A les dotze, sonen dotze campanades que són : ding, dong, daradandindong... que són : ding, dong, daradandindong..